Posts tagged stroški
Poslanci Evropskega parlamenta ne odgovarjajo nikomur

(MNENJE) Sodni primer, ki ga je skupina novinarjev iz 28 držav članic EU septembra lani izgubila na Evropskem sodišču, meče senco na prihajajoče volitve v Evropski parlament. Po našem mnenju zaradi odločitve Sodišča, da noben državljan EU nima pravice dostopa do dokumentov o stroških evropskih poslancev, nismo poraženi samo mi, ampak vseh 500 milijonov prebivalcev EU.

Staffan Dahllöf, Anuška Delić, Nils Mulvad, Susan Mitchell, Minna Knus-Galán, Hans-Martin Tillack, Kristof Clerix, Pavla Holcova, Sara Menafra, Marcos García Rey, Delphine Reuter, Mark Lee Hunter, Tina Kristan in Tiina Lundell

Read More