Sistem vigilance oziroma sistem (ne)obveščanja

Vigilanca = sistem ugotavljanja, zbiranja in vrednotenja zapletov z medicinskimi pripomočki ter drugih spoznanj o varnosti v zvezi z njimi in ukrepanja za zmanjševanje tveganja, povezanega z njimi.

Ostro_SistemVigilance_Infografika@2x.png

Vir: JAZMP, Zakon o medicinskih pripomočkih

Infografika: Petra Bukovinski, Maša Majce Mesarič (Studio Mashoni)