Neznani pesticid v prehranski verigi

Klorpirifos. Tako se imenuje insekticid, ki se po svetu, tudi v Sloveniji, uporablja za zatiranje škodljivcev na raznovrstnih pridelkih. Od tam roma na krožnike. Strokovnjaki so v nizu študij potrdili povezavo med izpostavljenostjo najmlajših otrok klorpirifosu in motnjami v razvoju možganov.

Anuška Delić

Read More
Vsa živila s sledmi klorpirifosa ali klorpirifos-metila (2013—2018)

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je med letoma 2013 in 2018 v preiskala 5070 vzorcev živil na vsebnost ostankov pesticidov: 165 jih je vsebovalo klorpirifos. V infografiki predstavljamo, v katerih živilih so ga našli.

Anuška Delić

Read More
Poslanci Evropskega parlamenta ne odgovarjajo nikomur

(MNENJE) Sodni primer, ki ga je skupina novinarjev iz 28 držav članic EU septembra lani izgubila na Evropskem sodišču, meče senco na prihajajoče volitve v Evropski parlament. Po našem mnenju zaradi odločitve Sodišča, da noben državljan EU nima pravice dostopa do dokumentov o stroških evropskih poslancev, nismo poraženi samo mi, ampak vseh 500 milijonov prebivalcev EU.

Staffan Dahllöf, Anuška Delić, Nils Mulvad, Susan Mitchell, Minna Knus-Galán, Hans-Martin Tillack, Kristof Clerix, Pavla Holcova, Sara Menafra, Marcos García Rey, Delphine Reuter, Mark Lee Hunter, Tina Kristan in Tiina Lundell

Read More
Farmacevtskemu velikanu se »splača« ogrožati paciente

Podjetje Medtronic se je v zadnjih desetih letih zavihtelo na vrh najbolj donosnih proizvajalcev medicinskih pripomočkov. Na poti do vrha ga niso ustavile stotine tožbe zaradi srčnih spodbujevalnikov, ki so nepričakovano stresali paciente, niti očitki vlad o prirejanju cen, nedovoljeni uporabi pripomočkov, niti poročila o zapletih in smrtih pacientov po vsem svetu.

Sydney P. Freedberg in Scilla Alecci, ICIJ 

Read More