V šolah učijo o zgodovini in pridobitvah samostojne Slovenije

Avtor: Meta Gantar

 

TRDITEV

»V šolah učijo kulturni marksizem LGBT, ne poučujejo pa o tem, kaj pomeni imeti svojo državo, kakšna kvaliteta je to, kaj pomeni svoj narod, kaj je naša tradicija, kaj je naša zgodovina, kaj vse smo Slovenci dosegli v preteklosti.«


OCENA 
LGBT teme eksplicitno niso omenjene v nobenem osnovnošolskem učnem načrtu, so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Foto: Unsplash

LGBT teme eksplicitno niso omenjene v nobenem osnovnošolskem učnem načrtu, so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Foto: Unsplash

V šolah učijo o kulturnem marksizmu LGBT, ne poučujejo pa slovenske zgodovine in tradicije ter pomena lastnega naroda in države, je na 11. redni seji državnega zbora trdil poslanec SDS Branko Grims. 

»LGBT teme eksplicitno niso omenjene v nobenem osnovnošolskem učnem načrtu,« so za Razkrinkavanje.si pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Tema spolov je izrecno navedena v treh učnih načrtih za osnovno šolo. To so spoznavanje okolja v prvem triletju, družba v 5. razredu in izbirni predmet državljanska kultura v zadnjem triletju. 

Na ministrstvu so še opozorili, da je namen predmetov, v okviru katerih obravnavajo tematiko spolov, razvijanje strpnosti do drugačnih, upoštevanje načela enakosti med spoloma, spoznavanje razlik med ljudmi v družbi in prepoznavanje stereotipov na podlagi spolov ali spolne usmerjenosti. 

Državljanska vzgoja tudi v srednjih šolah

Prvine državljanske vzgoje v osnovni šoli poučujejo pri predmetu državljanska in domovinska vzgoja ter etika v 7. in 8. razredu. Vsebine, kot sta tradicija in zgodovina Slovenije, pa poučujejo tudi medpredmetno, v okviru predmetov slovenščina, tuji jezik, spoznavanje okolja in družbe, zgodovina, geografija, sociologija, tudi filozofija, so dodali na ministrstvu.   

S šolskim letom 2020/2021 se bodo o državljanski vzgoji učili tudi srednješolci. Zavod za šolstvo je namreč lani od ministrstva za izobraževanje dobil navodila za pripravo strokovnih izhodišč, na podlagi katerih bodo oblikovali obvezni predmet za državljansko vzgojo v srednjih šolah. 

Poslanec SDS Branko Grims svoje izjave za Razkrinkavanje.si ni pojasnil.

Osnovnošolci se o slovenski državi, njeni zgodovini in narodu učijo pri predmetu državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Te vsebine obravnavajo tudi pri drugih predmetih, tako da lahko šolarji znanje nadgradijo z medpredmetnim povezovanjem. 

Trditev Branka Grimsa po tipologiji Razkrinkavanja.si zato dobi oznako ne drži.


Ne drzi.png

Ne drži
Objava, o kateri smo na podlagi neodvisne preverbe dejstev ugotovili, da ni resnična. Oznako uporabljamo pri preverjanju izjav in krajših trditev, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih in v javnem prostoru, ter za pregled uresničevanja obljub politikov in drugih javnih osebnosti.

Vsi tipi razkrinkanih informacij


 
 

Vsebine Oštro.si sofinancira Ministrstvo za kulturo.