Policija bo za prevajanje namenila manj denarja kot lani

Avtorici: Meta Gantar, Katarina Bulatović

 

TRDITEV

Iz žepov davkoplačevalcev bo zaradi novih prevajalcev za delo z migranti šlo več denarja.

Migrant stane državo 1963 evrov na mesec.


OCENA


IZVIRNA OBJAVA

Nova24TV


 
Računsko sodišče je pojasnilo, da so skupni podatki o povprečnih mesečnih stroških obravnave migrantov, objavljeni v medijih, včasih zavajajoči. Foto: Unsplash

Računsko sodišče je pojasnilo, da so skupni podatki o povprečnih mesečnih stroških obravnave migrantov, objavljeni v medijih, včasih zavajajoči. Foto: Unsplash

»Množične migracije terjajo nove in nenavadne zaposlitve na policiji, kar pomeni še več izdatkov, ki jih bodo morali pokriti davkoplačevalci,« so zapisali v prispevku na spletni strani Nova24TV.  

Poročali so, da je policija objavila javni poziv, v katerem iščejo prevajalce in tolmače za ustno in pisno prevajanje iz bangladeškega, tigrinjskega, kurdskega, urdujskega in paštunskega jezika ter darija in farsija v slovenski, srbski, hrvaški ali angleški jezik. 

Ali to pomeni, da bodo davkoplačevalci res plačali več? Na policiji smo preverili, koliko so namenili za prevajanje od leta 2015.Policija je letos za prevajanje načrtovala skoraj 541 tisoč evrov, kar je 16,7 odstotka manj kot lani. Vsota vključuje predvidene stroške za vse vrste prevajanja, tolmačenja in lektoriranja v policijskih postopkih, sodelovanje policije s tujino, lektoriranje dokumentov in podobno. Kolikšen delež te vsote bodo namenili za prevajanje pri delu z migranti, ni znano, saj prevajalskih stroškov od lani ne vodijo več ločeno.


Migrant države ne stane 1963 evrov na mesec

Na Novi24TV so še poročali, da po izračunih računskega sodišča »stane en migrant državo 1963 evrov«, ti stroški pa da še naraščajo. 

Na računskem sodišču, ki je za leto 2015 opravilo revizijo o učinkovitosti in uspešnosti ukrepov za integracijo migrantov, so za Razkrinkavanje.si opozorili, da so »nekateri pojmi, ki se uporabljajo v javnosti, na primer 'koliko stane' in 'migrant', na videz preprosti, vendar ne dovolj natančni in pogosto napačno razumljeni«.

Kot so za Razkrinkavanje.si še pojasnili, »posebno mediji uporabljajo včasih zavajajoče skupne podatke o povprečnih mesečnih stroških obravnave migrantov, ki v revizijskem poročilu vsebujejo vrsto stroškov«. Po njihovih izračunih med te sodi več kot tri četrtine fiksnih stroškov, torej tudi plače in drugi prejemki uslužbencev ter obratovalni stroški in stroški vzdrževanja azilnega doma. Dodali so, da bi ti stroški nastali v približno enaki višini, tudi če bi bilo število prosilcev za mednarodno zaščito v Sloveniji precej drugačno, torej bodisi manjše bodisi večje. 

Na računskem sodišču bi današnje stanje porabe lahko preverili le, če bi izvedli še eno revizijo. Podatkov o stroških, ki nastanejo z obravnavo migranta, nimajo niti na ministrstvu za notranje zadeve.

Podatki računskega sodišča o porabi se sicer nanašajo na migrante, ki so v Sloveniji vložili prošnjo za mednarodno zaščito oziroma so imeli ta namen. 

Uredništvo Nove24TV na našo prošnjo za pojasnila objavljenih trditev ni odgovorilo. 

Iz podatkov, ki so jih objavili, ne moremo sklepati, da bo policija za delo z migranti porabila več denarja, kot tudi ne, da ga bo porabila manj. Vemo le, da je letošnja skupna prevajalska »malha« pri policiji lažja za več kot 100.000 evrov v primerjavi z lanskim letom. 

Navedba, da migrant stane državo 1963 evrov na mesec, je zavajajoča, saj je v ta znesek vključenih več stroškov, poleg tega je podatek star štiri leta. 

Trditvi po tipologiji Razkrinkavanja.si označujemo za manipulacijo, saj so podatke v prispevku uporabili na zavajajoč način, ki vodi v netočne zaključke.


Razkrinkavanje_Manipulacija.png

Manipulacija
Objava, ki uporablja znane in točne podatke, vendar jih pojasnjuje na zavajajoč način, tako, da pripeljejo do netočnih ali nepravilnih zaključkov. Gre za izkrivljanje dejstev.

Vsi tipi razkrinkanih informacij