Kaj je KPK sporočil poslanec Ferenc Horváth

Maja Čakarić

V odgovoru, ki ga je pridobil Oštro, poslanec madžarske skupnosti komisiji za preprečevanje korupcije očita samovoljno in arbitrarno ravnanje.

Ferenc Horváth, foto: Tamino Petelinšek/STA

Ferenc Horváth, foto: Tamino Petelinšek/STA

Poslanec Ferenc Horváth mora odpraviti nezdružljivost funkcij, ali pa mu preneha mandat, ga je nedavno opozorila protikorupcijska komisija. Vendar Horváth njenega poziva ni upošteval, še več, v odgovoru je vse očitke zavrnil kot neutemeljene. Dokument smo na Oštru prejeli po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in ga objavljamo v celoti.   

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na seji 25. aprila ugotovila, da bi poslancu madžarske narodne skupnosti po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije moral prenehati poslanski mandat. Pozvala ga je, naj odpravi nezdružljivost funkcije: naj se torej odloči, ali bo odstopil z mesta poslanca ali pa se odpovedal funkciji predsednika pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS). Horváth se je po premisleku odločil, da bo vztrajal na obeh funkcijah.

Kako je razloge podrobneje utemeljil, je bilo doslej znano le njemu, KPK ter odvetniški družbi Čeferin, ki jo je pooblastil, da v njegovem imenu poda pravno mnenje.

KPK je 21. maja prejela dokument, v katerem poslanec med drugim trdi:

  • da mu zakon o poslancih ne prepoveduje opravljanja dejavnosti zastopanja pravne osebe javnega prava, torej vodenja PMSNS;

  • da se zakonodajalcu ni treba sklicevati le na zakon o integriteti, temveč lahko upošteva še druge predpise, ki urejajo vprašanje o funkcionarjih in nezdružljivosti njihovih funkcij. Cilj je bistveno preprečiti predvsem takšno kopičenje položajev, zaradi katerega bi lahko funkcionar prek dopustnih meja povečal obseg svoje družbenopolitične moči oziroma vpliva. Če pa kopičenje funkcij ne vodi v naraščanje posameznikove oblasti in vpliva, tedaj po Horváthovem mnenju funkcionar ne krši norm pravne države;

  • da je nenazadnje upravno sodišče leta 2013 ugotovilo, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije nezdružljivosti funkcij ne ureja enotno za vse funkcionarje.

Opozorilo je tako po Horváthovem mnenju plod samovoljnosti KPK in njene arbitrarne razlage določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s čimer posega v njegovo ustavno zagotovljene pravice in tako nezakonito omejuje pasivno volilno pravico. Ta mu namreč zagotavlja, da se lahko pod enakimi pogoji poteguje za izvolitev v voljene državne ali lokalne organe, da ima pravico biti izvoljen in tudi pravico, da izvršuje na volitvah pridobljeni mandat.

Podrobnejšo utemeljitev si lahko preberete v priloženem dokumentu:

Podobno stališče so zagovarjali pravni strokovnjaki, ki so se konec maja zaradi tega udeležili delovnega posveta pri predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu. Povabljeni so bili Janez Čebulj, Franc Grad, Igor Kaučič, Mirko Pečarič, Rajko Pirnat ter Jurij Toplak in Saša Zagorc, ki se posveta nista udeležila. Večina jih je menila, da za prenehanje Horváthovega mandata ni zadostne pravne podlage.

Boris Štefanec in Dejan Židan ob predaji letnega poročila KPK. Foto: Maja Čakarić

Boris Štefanec in Dejan Židan ob predaji letnega poročila KPK. Foto: Maja Čakarić

»Vsi navzoči so nam svetovali izjemno previdnost pri kakršnemkoli odločanju o mandatu poslanca,« je po sestanku povzel Židan, ki je sicer naklonjen novemu zakonu o integriteti, v katerem bodo vprašanja o nezdružljivosti funkcij jasno uredili: »Želimo, da so jasna, transparentna in ostra pravila, ki omogočajo tudi sankcioniranje, združena na enem mestu.«

KPK postopka proti Horváthu kljub napovedi novega zakona ni končala. Njen predsednik Boris Štefanec je minuli teden na predstavitvi letnega poročila komisije dejal, da bodo primer spremljali še naprej, saj se mora o njegovem mandatu izreči tudi državni zbor.

Navsezadnje pa so dolžni spremljati tudi državni zbor, je dejal Štefanec in dodal, da bo KPK v mesecu ali dveh ukrepala, če parlament ne bo storil ničesar. »Tudi mi imamo pooblastilo ocenjevati njihovo nedejavnost,« je poudaril. Po njegovem bi ta lahko kazala na neetično ravnanje državnega zbora.

Da nanje ne bodo letele kritike, češ da obravnavajo samo enega poslanca, pa je Štefanec še obljubil, da bo KPK pod drobnogled vzela vse poslance in preučila morebitno nezdružljivost funkcij.

 
 

Vsebine Oštro.si sofinancira Ministrstvo za kulturo.