Vsa živila s sledmi klorpirifosa ali klorpirifos-metila (2013—2018)

Obdelava podatkov: Anuška Delić

Ilustracije: Petra Bukovinski, Maša Majce Mesarič

Vzorce je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) odvzela med letoma 2013 in 2018 v letnih programih preiskav živil na vsebnost ostankov pesticidov.

 

Opombe
V podatkih je pri enem vzorcu paprik označeno, da je šlo za vrsto paprike babura, pri enem vzorcu grozdja pa, da je šlo za belo grozdje.

Vir podatkov
UVVHR