Preverite svoj medicinski pripomoček

Uredništvo Oštra

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) zbira varnostna obvestila, v katerih proizvajalci poročajo o zapletih z medicinskimi pripomočki in ukrepih, ki jih bodo ali jih že izvajajo v zvezi s tem.

 
Foto: Matej Povše

Foto: Matej Povše

Varnostno obvestilo vsebuje podatke o proizvajalcu medicinskega pripomočka, datumu in vrsti zapleta z medicinskim pripomočkom ter ukrepu, ki ga proizvajalec sprejme za rešitev zapleta. Ukrepi segajo od (dodatnega) informiranja o izdelku do odpoklica izdelka oziroma poziva k prenehanju uporabe.

Novinarji Oštra smo pridobili varnostna obvestila za zadnja tri leta: od 2015. do 2017. Vseh skupaj jih je 828.

Podatki, ki smo jih dobili, niso pregledno urejeni in do uporabnika prijazni. Gre za zbir dokumentov v PDF obliki, ki so na agenciji shranjeni posamično in razvrščeni zgolj po letih obravnave. Varnostna obvestila smo zato uredili v pregledno podatkovno bazo, ki omogoča iskanje po proizvajalcih, medicinskih pripomočkih ali ukrepih, izvedenih v zvezi z zapleti, deloma pa tudi po tveganjih, ki jih zapleti pomenijo za paciente.

Podatki niso povsem poenoteni, saj smo se držali zapisov na varnostnih obvestilih in jih takšne, kot so v originalu, prenašali v bazo. Ker so nekatera obvestila v angleškem jeziku, je velik del podatkov v bazi v angleščini. Prav tako vsa varnostna obvestila ne vsebujejo vseh informacij oziroma so nepopolna: nekaterim manjka datum, drugim tveganje, nekatera so zgolj osnutki dokumentov.

O samih zapletih iz njih ne izvemo ničesar: polja, predvidena za kratek povzetek problematike, predhodne opombe proizvajalca, opis izida za pacienta, vzroka za zaplet in rezultata končne raziskave proizvajalca, so namreč prazna. Mogoče pa je preveriti vsaj to, ali je bil določen medicinski pripomoček predmet kakršnegakoli zapleta, v nekaterih primerih pa tudi, kje in kdaj se je zaplet zgodil.

Baza podatkov, po kateri lahko brskate, je zato »zbirka v nastajanju«, ki jo bomo sproti dopolnjevali, a ne glede na to omogoča hiter in pregleden vpogled v trenutno »kondicijo« medicinskih pripomočkov, ki vas iz osebnih ali kakršnihkoli drugih razlogov zanimajo.


Vsako varnostno obvestilo ima svojo ID številko, v zadnji koloni z imenom Dokument pa boste našli ime dokumenta, iz katerega smo izbrskali osnovne podatke, ki so na voljo v iskalni tabeli. Če vas kateri izmed pripomočkov, na katerega se nanaša obvestilo, zanima, nam to sporočite.

Na e-naslov contact@ostro.si nam pošljite ID številko pripomočka (prva kolona: ID Oštro) in naziv dokumenta (zadnja kolona: Dokument). Posredovali vam bomo kopijo dokumenta, na katerem temeljijo podatki.