Kako bela je Bela krajina

Avtorica: Katarina Bulatović

 

TRDITEV

Bela krajina naj ostane bela.


OCENA


IZVIRNA OBJAVA

Demokracija


 
Foto: STA

Foto: STA

»Lep pozdrav v Belo krajino, da bi ostala bela,« je v pismu zapisal pesnik in igralec Tone Kuntner. Poslal ga je udeležencem sobotnega protimigrantskega shoda v Črnomlju, na katerem se je po poročanju STA zbralo nekaj sto ljudi.

Protestniki so pozvali vlado, naj zaščiti meje. Shod so v živo spremljali na demokracija.si, Kuntnerjeva izjava pa se je razširila po twitterju.

»Belo krajino želim ohraniti belo (čisto), kakor se Krajina tudi imenuje po belih brezah in kakor si tamkajšnji ljudje zaslužijo,« je za razkrinkavanje.si svojo izjavo pojasnil Tone Kuntner.

»Ob tej srčni želji za srčne Belokranjce mi na misel ni prišla kakšna druga razlaga beline Bele krajine. To lahko pade na pamet samo kakšnemu ideološko zablodelemu posamezniku,« je še dodal.

Preverili smo, kako bela je Bela krajina.

Mnenja o izvoru imena so različna, je za razkrinkavanje.si pojasnil direktor Razvojno-informacijskega centra (RIC) Bela krajina Peter Črnič: »Nekateri povezujejo njeno ime z značilnimi brezami, ki prevladujejo v belokranjskih steljnikih. Verjetnejša pa je razlaga, da je ime dobila po belini belokranjske narodne noše, ki so jo še v začetku 20. stoletja Belokranjci izdelovali iz doma pridelanega lana.«

Tako razlago ponuja tudi dolenjski pripovednik Janez Trdina: »Kranjci živijo onstran Gorjancev, od ostalih pa se ločijo po beli noši.«

Črnič poudarja, da Kuntnerjeve izjave ne pozna: »Vsekakor zavračamo povezovanje Bele krajine, ki je bila vedno večetnično ozemlje, s kakršnokoli vrsto rasizma.«

Kje v Beli krajini bi še lahko našli belo barvo?

Po zadnjih podatkih Rica je poseljenost te pokrajine 48,4 prebivalca na kvadratni kilometer. To pomeni, da v Beli krajini najdemo tudi sivo (ceste, pločniki, parkirišča), zeleno (vrtovi, javna ozelenitev), opečnato (strehe) in številne druge barve.

Prav tako po podatkih Rica je z 10,38 hektara gozdov pogozdena v približno 18-odstotnem deležu, torej sta na tem območju tudi zelena in rjava z občasnimi pisanimi barvami glede na letni čas.

Belo krajino pozimi vsaj delno pobeli sneg. Letos je bilo na tem območju po podatkih klimatološke in šestih padavinskih postaj agencije za okolje (Arso) v seštevku 136 dni s snežno odejo.

Najdlje se je sneg obdržal v januarju, ko so vse postaje, razen tiste v Podzemlju ob Kolpi, zabeležile od 13 do 16 dni, ko je pokrajino prekrivala snežna odeja.

V letošnjem letu je bila Bela krajina torej najbolj bela januarja. Kljub temu pa ne moremo zapisati, da je v Beli krajini sami po sebi kaj več beline kot drugod po Sloveniji, zato izjavo Toneta Kuntnerja ocenjujemo kot neutemeljeno.


Razkrinkavanje_Neutemeljeno.png

Neutemeljeno
Objava, v kateri argumentacija, ki je avtorja pripeljala do določenega sklepa, ni podprta z zadostnim številom podatkov, informacij ali dejstev oziroma so argumenti, ki jih avtor navaja, neverodostojni ali izvirajo iz nepreverljivih virov. Lahko gre tudi za sklepanje »čez palec«.

Vsi tipi razkrinkanih informacij