Odločili smo se za državo, zavezano mednarodnemu pravu in človekovim pravicam

Avtorica: Katarina Bulatović

 

TRDITEV

Odločili smo se za državo, kjer bomo živeli varno in nas ne bodo ogrožale ne divje zveri, medvedi in volkovi, in ne nepovabljeni prišleki, ki vdirajo v državo mimo zakonskih določil, ki veljajo za prehod meje.


OCENA


IZVIRNA OBJAVA

Celjski glasnik


 
Foto: Nebojša Tejić/STA

Foto: Nebojša Tejić/STA

Upokojeni nadškof Anton Stres je ob dnevu državnosti daroval sveto mašo v Arboretumu v Volčjem Potoku. Med drugim je dejal, da smo se pred 28 leti »odločili za državo, kjer bomo živeli varno in nas ne bodo ogrožale ne divje zveri, medvedi in volkovi, in ne nepovabljeni prišleki«. 

Odločitev za samostojno državo bo vedno predmet različnih interpretacij, je za Razkrinkavanje.si komentiral Samo Bardutzky, predstojnik katedre za ustavno pravo na ljubljanski pravni fakulteti. 

»Ne moremo vedeti, o čem so razmišljali volivci, ko so na plebiscitu glasovali za to, da Slovenija postane samostojna, niti delegati v skupščini, ko so glasovali za sprejetje temeljne ustavne listine in deklaracije o neodvisnosti,« pravi Bardutzky. 

Nesporno pa je, dodaja ustavni pravnik, da se je država zavezala mednarodnemu pravu in človekovim pravicam, kar izhaja iz preambule slovenske ustave, deklaracije o neodvisnosti in temeljne ustavne listine. 

Konvencija o statusu beguncev določa, da moramo sprejeti in zaščititi tiste tujce, ki iz svojih držav bežijo pred preganjanjem, tudi če so »nepovabljeni« in tudi če v državo vstopijo zunaj mejnih prehodov in brez potnih listin, poudarja Bardutzky. 


»Nepovabljeni« prišleki

Antona Stresa smo prosili za pojasnilo njegove izjave glede na ustavno zagotovljene pravice in svoboščine pri nas. Za Razkrinkavanje.si je pojasnil, da je nezakoniti prehod meje kaznivo dejanje tako za slovenske državljane kot za tujce, kar nima »nič opraviti z ustavno pravico enakopravnosti vseh«, ki jo določa ustava v členu o enakosti pred zakonom.

Temeljno načelo enakopravnosti po Stresovem mnenju ne prepoveduje zakonske ureditve reda in zakonitosti v državi, ki »zagotavlja varnost državljanov, kakor tudi ne schengenskih sporazumov, h katerim smo zavezani«.

Vendar zakon o mednarodni zaščiti, ki ureja področje azila, navaja, da mora tujec, ki je v Slovenijo vstopil nezakonito ali je nezakonito podaljšal svoje prebivanje, »v najkrajšem času« izraziti namen, da bo vložil prošnjo za mednarodno zaščito. Če to stori, se njegov nezakoniti prehod meje ne obravnava kot nezakonit. 

Tudi ženevska konvencija iz leta 1951 določa, da države pogodbenice, med katerimi je Slovenija, »ne uporabljajo kazenskih sankcij za begunce zaradi nezakonitega vstopa ali navzočnosti, če so prišli neposredno z ozemlja, kjer sta bila njihovo življenje ali svoboda ogrožena«. 


Medvedi in volkovi

Iz izjave Antona Stresa je mogoče sklepati, da živimo v državi, v kateri nas ogrožajo divje zveri. Stres je za Razkrinkavanje.si pojasnil, da se lahko »pred živalmi branimo, če nas ogrožajo«. 

Toda kot smo preverjali pred dvema tednoma, se po podatkih zavoda za gozdove populaciji medvedov in volkov povečujeta, medtem ko se škoda, ki jo povzročijo te zveri, zmanjšuje. To pomeni, da neposredne povezave med velikostjo populacije volka in medveda ter povzročeno škodo ni.

Ne moremo vedeti, o čem so razmišljali volivci, ki so na plebiscitu glasovali za samostojno Slovenijo, vemo pa, da konvencija o statusu beguncev glede zaščite tujcev, ki iz matičnih držav bežijo pred preganjanjem, predpisuje njihovo zaščito. Prav tako uradni podatki kažejo, da se škoda, ki jo povzročata volk in medved, v zadnjih desetih letih zmanjšuje.  

Izjavo Antona Stresa, da smo se odločili za državo, kjer bomo živeli varno in nas ne bodo ogrožale ne divje zveri, medvedi in volkovi, in ne nepovabljeni prišleki, ki vdirajo v državo mimo zakonskih določil, zato označujemo za neutemeljeno. 


Razkrinkavanje_Neutemeljeno.png

Neutemeljeno
Objava, v kateri argumentacija, ki je avtorja pripeljala do določenega sklepa, ni podprta z zadostnim številom podatkov, informacij ali dejstev oziroma so argumenti, ki jih avtor navaja, neverodostojni ali izvirajo iz nepreverljivih virov. Lahko gre tudi za sklepanje »čez palec«.

Vsi tipi razkrinkanih informacij


 
 

Vsebine Oštro.si sofinancira Ministrstvo za kulturo.